Το Theta Healing είναι μια τεχνική με την οποία μπορούμε να αλλάξουμε τις αρνητικές πεποιθήσεις που είναι αποθηκευμένες στο σύστημά μας και οι οποίες αφενός δεν μας εξυπηρετούν πια και αφετέρου δημιουργούν ασθένειες ή ανισορροπία στη ζωή μας. Όταν γίνεται η αντικατάστασή τους με τις κατάλληλες θετικές πεποιθήσεις, η θεμελιώδης αιτία μιας ασθένειας υποχωρεί, το άτομο αρχίζει να αυτοθεραπεύεται και να επέρχεται σε μια κατάσταση συνειδητής ζωής και ολικής ευεξίας σε όλους τους τομείς της ζωής του.

Εισηγητής: Γεράσιμος Πούλιος , τηλ. 210 8083933, 697 9920901, info@animamera.gr