Στην Κβαντική Θεραπευτική προσεγγίζουμε το άνθρωπο, σαν έναν υπερ-υπολογιστή. Όλες οι σωματικές, νοητικές και συναισθηματικές εμπειρίες που βιώνει, εγγράφονται στα κύτταρά του, στα ενεργειακά του κέντρα και σώματα σαν ενεργειακά αποτυπώματα ή όπως τα ονομάζουμε ενεργειακά προγράμματα. Αυτά αποτελούν τα δεδομένα μας και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την καθημερινότητά μας, αφού καθορίζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, νιώθουμε κι αντιδρούμε. Ως φυσικό επακόλουθο το σώμα τείνει να εκδηλώνει (σωματοτοιεί) την εσωτερικής μας κατάσταση κι αν αυτή είναι δυσάρμονη, μπορεί να νοσήσει.

Στην Κβαντική Θεραπευτική, ψάχνουμε να βρούμε τα αρχικά ενεργειακά προγράμματα που καταγράφηκαν στο παρελθόν, συνήθως μέσα από έντονες αρνητικές εμπειρίες (τραύματα, σοκ κ.λπ). Στη συνέχεια, μέσω του νόμου της παρατήρησης, της καθαρής πρόθεσης, της εφέλκυσης και της σύνδεσης στο Πεδίο της Αγάπης, τα αφαιρούμε και επαναπρογραμματίζουμε το σύστημα στην κατάσταση υγείας και αρμονίας με τον ύψιστο και βέλτιστο τρόπο για το άτομο. Η μέθοδος περιλαμβάνει μετρήσιμο έλεγχο του αποτελέσματος, τόσο νευρομυϊκά, όσο και βιωματικά. Τα αποτελέσματα της Κβαντικής Θεραπευτικής συχνά είναι άμεσα τόσο στο επίπεδο της σωματικής όσο και της εσωτερικής και της ψυχικής υγείας.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι το άτομο μπορεί πλέον αλλάζοντας τα αρνητικά ενεργειακά μοτίβα μέσα από τα οποία λειτουργούσε στο παρελθόν, να αλλάξει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο βιώνει συναισθήματα και καταστάσεις και λειτουργεί στην καθημερινότητα του και να δημιουργήσει – εφελκύσει την υγεία, τη χαρά, την ευτυχία και την αγάπη που επιθυμεί.

Εισηγητής: Γεράσιμος Πούλιος , τηλ. 210 8083933, 697 9920901, info@animamera.gr